NEDERLANDS OEFENEN VOOR HET INBURGERINGSEXAMEN
Nieuw in Nederland?
Dan wil je oefenen voor het inburgeringsexamen!

In deze gratis oefentoetsen, vragen we je goed te luisteren en deze woorden zelf te typen.
Begin nu en doe je best.
Luisteren en woorden typen 1 >>
Luisteren en woorden typen 2 >>
Luisteren en woorden typen 3 >>
Luisteren en woorden typen 4 >>
Het oefenen van woorden van verschillende A1 thema’s (inburgering)

Nadat je de letters genoeg geoefend hebt, gaan we eens kijken of je nog weet wat klinkers, medeklinkers en bijvoorbeeld lidwoorden zijn.
We vragen wat je hoort en hoe je bijvoorbeeld iets moet schrijven. Een moeilijke toets!
A1 Woorden 1 >>
A1 Woorden 2 >>
A1 Woorden 3 >>
A1 Woorden 4 >>
Oefentoetsen van A1 thema’s om in te burgeren

In de lessen behandelen we verschillende thema’s zoals jezelf voorstellen. Deze oefentoetsen gaan over de onderwerpen die besproken zijn in de thema’s. Begin nu maar met Toets A1 Thema 1.
A1 Onderwerpen 1 >>
A1 Onderwerpen 2 >>
A1 Onderwerpen 3 >>
A1 Onderwerpen 4 >>

De eerste oefentoetsen, om te kunnen slagen voor het inburgeringsexamen, heb je inmiddels gemaakt.
We hopen dat dat allemaal goed gelukt is.
Als je een e-mailadres hebt opgegeven, zijn de resultaten van de toetsen ook per email naar je gestuurd.