TAALTRAININGEN

Taaltrainingen

Geslaagd voor taal

Taaltrainingen

Als je in Nederland een toekomst op wilt bouwen moet je de taal goed spreken en begrijpen. Als je Nederlands spreekt en verstaat, doe je mee en heb je meer kans op werk. Het werkt nu eenmaal beter als je dezelfde taal spreekt. Taal is communicatie. Het is een praktisch middel waarmee je anderen duidelijk kunt maken wat je bedoelt. Bij onze taaltrainingen leer je spreken en schrijven voor dagelijks gebruik. Dat maakt het leren van de taal niet alleen leuker, je zult ook merken dat je sneller Nederlands leert. Natuurlijk leren we je meer over de cultuur van Nederland en je maakt kennis met de Nederlandse samenleving.

Gratis intake

De eerste stap is om te bepalen welke taaltraining het best bij jou past is het intakegesprek. In dat gesprek kunnen we van je horen wat je taalniveau is. Als we twijfelen laten we je een schriftelijke toets doen. De uitslag van intake en toets bespreken we met je. Als we precies weten wat je nog moet leren doen we een voorstel welke van de taaltrainingen bij jou past. Samen kijken we of je beter kunt starten met privéles of dat je Nederlands gaat leren in een groep met cursisten die ongeveer hetzelfde niveau hebben.

Extra begeleiding

Elke cursist is anders en verdient daarom een individuele benadering. Misschien heb je veel moeite met de uitspraak. Misschien kun je nog niet goed schrijven. Of vind je het moeilijk om een goede zin te maken. Bij TUTOR taaltrainingen kijken we of je extra hulp nodig hebt. Je krijgt extra begeleiding van een van onze docenten als dat nodig is.

Taal op het werk

Het werkt beter als je dezelfde taal spreekt.

Het is moeilijk communiceren als je op je werk niet goed Nederlands spreekt of je collega’s niet begrijpt. Er ontstaan dan snel misverstanden, spanningen en irritaties. En wat nog erger is, er kunnen ernstige fouten worden gemaakt.
Bijvoorbeeld:
* Je begrijpt werkopdrachten niet goed omdat je woorden of uitdrukkingen niet kent.
* Je kent de regels niet voor formeel en informeel taalgebruik. Daardoor kunnen onbedoeld conflicten ontstaan met je collega’s.
* Je kunt geen schriftelijk verslag maken, waardoor de werkoverdracht stagneert.

Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, waarbij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en cultuur een ongunstig effect heeft op de verstandhouding tussen medewerkers en dus op de productie.

Nederlands voor je werk en op je werk

Bij TUTOR kun je een taaltraining volgen die helemaal gericht is op jouw werk. Zo leer je de woorden en uitdrukkingen die op je werk veel worden gebruikt. Je leert goed te communiceren met je collega’s, ook schriftelijk. De taaltraining kan zelfs op je werk worden gegeven. Daardoor kunnen we nog beter ingaan op de situatie waarin je werkt. Bovendien scheelt het veel reistijd. Informeer bij je werkgever of hij hierin geïnteresseerd is.

Methode

Lesmethode

Veel mensen die in Nederland komen wonen, leren zelf een beetje Nederlands van vrienden of familie. Maar daarmee nemen ze ook vaak de fouten over. Ze leren bijvoorbeeld de woorden niet in de juiste volgorde. Omdat de zin daardoor niet meer klopt, zijn ze toch niet goed te begrijpen.
Als je veel woorden kent, betekent dat dus nog niet dat je de taal goed spreekt. Daarom heeft TUTOR Taaltrainingen de DigiLMS methode gemaakt. Daarmee leer je in korte tijd om correcte Nederlandse zinnen te maken. Het bijzondere van de DigiLMS-methode is dat je niet eerst ingewikkelde grammatica hoeft te leren. Al na een paar lessen kun je zinnen maken in goed Nederlands.

Kosten

Wat kost mijn taaltraining

De totale kosten van je taaltraining hangen af van het aantal uren dat je les volgt. Dat aantal bepaal je zelf. Het studiejaar is namelijk ingedeeld in lesperioden. Een lesperiode duurt standaard 8 weken. De kosten voor één periode hangen af van het exacte aantal weken en het aantal keren per week dat je les wilt.
Een uur privéles kost € 35,00. Een uur les in een groep kost € 12,00 per uur.  Tegen het einde van elke lesperiode bepaal je of je verder wilt gaan met de training.

Rekenvoorbeeld

Stel je schrijft je in voor een lesperiode en voor privéles. Die periode duurt 8 weken. Je wilt in deze lesperiode twee keer per week naar school. Elke les duurt 2 uur. Dat betekent dat je 8 x 2 x 2 = 32 lesuren koopt. De kosten voor de lesperiode bedragen dan 32 x € 35,- = € 1.120,-
Op  Nederlandse feestdagen wordt er geen les gegeven. Je betaalt daar natuurlijk ook niet voor. De lesperiode duurt dan gewoon een of meerdere weken langer.

Lesmateriaal

Behalve de kosten voor je lessen moet je rekening houden met kosten voor lesmateriaal.
Hoe hoog deze kosten zijn is afhankelijk van je startniveau en hoe lang je bij ons lessen blijft volgen. Vraag vooraf bij ons een vrijblijvende prijsopgave voor lessen en lesmateriaal.